Nuläget i TRÄFFPUNKT Skogsvallen
19 november 2009


Konstsnöanläggningen under installation


Rörlängder bärs ut

Leverans av snökanoner
Den 18 november 2009 kom leveransen av pumphus och de två snökanoner som till början skall ingå i systemet för konstsnötillverkning.
Leveransen kommer från Östersund och företaget ARECO Snowsystem AB.

Rörlängderna håller på att bäras ut till de olika rörsträckningar som planerats. Här har vi inom föreningen en ovärderlig hjälp från medlemmar och de flesta av dem har varit med även under uppförandet av de två byggnader som ingår i projektet.
Vårt mål är att kunna starta snötillverkningen före julveckorna, helt beroende på om vi får några minusgrader under de inledande veckorna av december.

Storvreta IK - TRÄFFPUNKT Skogsvallen
Lägesrapport från Leif Yngwe
Aktuella bilder från konstsnöinstallationen

(Klicka på bilden för större version)


 

 

 

Page by Harald Rääs 2009-11-22