Nuläge i projektet - oktober 2008Grävning vid skidskyttestadion

Elljuskabel läggs ned vid IP
Nu har vi påbörjat grävningar och elinstallationer för
elljusanläggning på nya spårdragningen

Åter full aktivitet på Skogsvallen för nu har Vattenfall AB och Bravida påbörjat installationerna av den nya elljusanläggningen.

Uppsala kommuns Fritids- och Naturkontor har beställt dessa arbeten och grävningarna påbörjades i vecka 41/2008.

Elljusanläggningen som beställts kommer att ljussätta hela skidstadionområdet, skidskyttestadion, anslutning mellan vårt gamla 2,5 km spår samt för hela det nya 5.0 km spåret som är draget bortom, över och runt TippToppen.

I nästa skede kommer det att beställas en konstsnöanläggning med två snökanoner. Det är vår förhoppning att installationen av dessa kommer att ske under november månad 2008. Med den planerade placeringen av sprutplatser beräknar vi att vid lagom kyla kunna anlägga ett 2.0 km spår på ca 5-6 dagar om kylan håller i sig. Det blir först en typ av sprintrunda runt skidstadion och sedan en utökning stegvis mot och över TippToppen.

Storvreta IK - Projektgruppen för Sport- och Friluftscentrum på Skogsvallen

Lägesrapport från mitten av oktober 2008 - Leif Yngwe

Tidigare rapport - februari 2008

Aktuella bilder från arbetet med elljusinstallationen:
(Klicka på bilden för större version)


Kablar för elljus grävs ned vid nya fotbollsplanen

Ulf Lindberg är Uppsala kommuns projektledare och Jan Gustavsson är från Bravida.
Thomas Landberg ansvarig från Storvreta IK.

Grävning för kablar mot skidskyttestadion

Maskinen har nu kommit till TippToppen där den har börjat med att slänta av för spårslingor innan grävning för kablaget.

Släntning vid TippToppen

Släntning vid TippToppen

Släntning vid TippToppen

Page by Harald Rääs 2008-10-15