Sport- och Friluftscentrum vid Skogsvallen i Storvreta

 

Nu ser vi att vi når målet – en anläggning för sport och friskvård!

 

Vi inom SIK’s projektgrupp känner nu att vi inom ett år förmodligen kommer att kunna vara klara med stora delar av ”Storvreta Sport- och Friluftscentrum”.

 

Uppsala Kommuns Fritids- och naturkontor har beslutat att stödja verksamhetens utbyggnad med över 3 miljoner kronor under budgetåren 2008/2009. De första kommunala beställningarna är redan gjorda och stora delar av beställningsfasen av anläggningar för el- och konstsnö ligger i slutfasen för upphandling. Vårt gemensamma mål är att få en delvis fungerande vinteranläggning klar till skidsäsongen 2008/2009.

 

Det är många delavsnitt som vi arbetar med. Det gäller elljus till spår och skidskyttestadion, snökanoner samt pumphus och rördragningar för snötillverkning samt fortsatt utbyggnad av skidskyttestadion. Vi har erhållit bidrag från Svenska Skidskytteförbundet för inköp av några skjutstationer, allt från skjutvall till tavelställning. Våra SIK-medlemmar i skidsektionen kommer att arbeta med skjutstadion och dess vidare utbyggnad. Färdigställande av den nya fotbollsplanen ingår också i höstens arbete.

 

Upplands Idrottsförbund har beviljat oss ett avsevärt anläggningsstöd inom ”Idrottslyftet” och dessa pengar kommer väl till pass nu i den stora beställningsfasen. Stödet har tillkommit efter mycket givande kontakter med representanter för Idrottsförbundet. Det är vår avsikt att skapa förutsättningar för tävlings- och träningstillfällen för många upplänningar och framför allt inom skolidrott, med specialklasser som satsar på elitnivå i flera idrottsgrenar.

 

För att SIK skall kunna erbjuda en bra sprintskidbana är det viktigt med en utbyggd spårdragning. Vi projekterar för två viadukter som kommer att behövas för en utslagsgivande bansträckning.

 

Hela anläggningen kommer att få en ny infart som kommer att placeras i västra delen av Skogsvallen. En ny ingång är projekterad (se bilden) som kommer att uppföras vid den nya parkeringsplatsen där Skogsvallsvägen möter Tistelvägen. Rune Karlsson, en av våra medlemmar i SIK, har gjort ett förslag till entré, som kommer att granskas av huvudstyrelsen under hösten 2008.

 

 

Det är mycket angeläget att skapa en ny huvudinfart till Skogsvallen för att stärka trafiksäkerheten. Nuvarande infart längs Skogsvallsvägen ligger skymd och med ett ökat antal användare, däribland många barn och ungdomar, så ställer kommunens gatukontor och även Storvreta Fastighetsägareförening ökade krav på säkrare trafikströmmar.    

 

Storvreta i september 2008

 

Leif Yngwe –

Projektgruppen för Sport- och Friluftscentrum, Skogsvallen